Flatworld

minecraft
Tagi: #<Tag:0x00007f14a034c108>

#1

Należy wyłączyć serwer i następnie edytować plik server.properties a dokładniej linijkę

level-type=DEFAULT

zamieniamy na

level-type=FLAT

i kasujemy folder world, a następnie włączamy serwer.

Przy włączaniu serwera powinna wygenerować nam się płaska mapa.


#2