Entrypoint.sh do pterodactyla

Tagi: #<Tag:0x00007f139c66ede0>

Witam. Próbuje postawić nodejs v13 na pterodactyl. Utworzyłem już dockerfile który działa, lecz mam problemy z entrypoint.sh ponieważ chce użyć podstawowej komendy startowej lecz wyrzuca mi błąd. Czy ktoś by był w stanie pomóc mi napisac entrypoint.sh?

Dockerfile:

FROM debian:9

RUN apt-get update -y &&
apt -y install sudo &&
apt -y install curl &&
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_13.x | sudo -E bash - &&
apt -y install nodejs nodejs make gcc g++

USER container
ENV USER=container HOME=/home/container

USER container
ENV USER=container HOME=/home/container

WORKDIR /home/container

COPY ./entrypoint.sh /entrypoint.sh

CMD ["/bin/bash", “/entrypoint.sh”]

entrypoint.sh aktualne:

#!/bin/bash
cd /home/container

Output Current node Version

eval echo node -v
node -v

export BOT_JS_FILE=${BOT_JS_FILE}
export AUTO_UPDATE=${AUTO_UPDATE}
export INSTALL_REPO=${INSTALL_REPO}
export INSTALL_BRANCH=${INSTALL_BRANCH}
export USER_UPLOAD=${USER_UPLOAD}

Replace Startup Variables

MODIFIED_STARTUP=eval $(echo ${STARTUP} | sed -e 's/{{/${/g' -e 's/}}/}/g')
echo “:/home/container$ ${MODIFIED_STARTUP}”

Run the Server

eval ${MODIFIED_STARTUP}

Z góry dziękuje za pomoc.