Endpoint /services nie zwraca typu usługi

Tagi: #<Tag:0x00007f2ada38ddd8>

Na dzień dzisiejszy API nie zwraca typu usługi w odpowiedzi do żądania wysłanego na endpoint /services. Zgodnie z dokumentacją, w odpowiedzi dostajemy listę usług, które mogą zawierać VPS’y oraz domeny.

Jest to o tyle ciekawe, że endpoint /orders oraz /payments zwracają odpowiedniego enuma.

Proszę poprawić, bo wężową bibliotekę skrobię (இдஇ )

1lajk

Tak, muszę to zdecydowanie dodać, zwłaszcza że pojawi się też przynajmniej jeden nowy rodzaj usługi w tym lub następnym roku.

1lajk