Dont Strave Together - Błąd z uruchamianiem (błąd permisji)

Hej,
Podczsa próby uruchomienia serwer DST zainstalowanego za pomocą LinuxGSM wyskakuje błąd załączony poniżej.

dstserver@Ubuntu-20:~$ ./dstserver start
[ WARN ] Starting dstserver: Configuration file missing!
/home/dstserver/.klei/DoNotStarveTogether/Cluster_1/Master/server.ini
creating /home/dstserver/.klei/DoNotStarveTogether/Cluster_1/Master config directory.
mkdir: cannot create directory ‘/home/dstserver/.klei/DoNotStarveTogether/Cluster_1’: Permission denied

Downloading Don't Starve Together Configs
=================================
default configs from https://github.com/GameServerManagers/Game-Server-Configs
copying cluster.ini config file.
cp: failed to access '/home/dstserver/.klei/DoNotStarveTogether/Cluster_1/cluster.ini': Permission denied
copying server.ini config file.
mkdir: cannot create directory ‘/home/dstserver/.klei/DoNotStarveTogether/Cluster_1’: Permission denied
cp: failed to access '/home/dstserver/.klei/DoNotStarveTogether/Cluster_1/Master/server.ini': Permission denied
grep: /home/dstserver/.klei/DoNotStarveTogether/Cluster_1/cluster.ini: Permission denied
cluster.ini is already configured.
sed: can't read /home/dstserver/.klei/DoNotStarveTogether/Cluster_1/Master/server.ini: Permission denied
sed: can't read /home/dstserver/.klei/DoNotStarveTogether/Cluster_1/Master/server.ini: Permission denied
changing shard name.
sed: can't read /home/dstserver/.klei/DoNotStarveTogether/Cluster_1/Master/server.ini: Permission denied
changing master setting.
sed: can't read /home/dstserver/.klei/DoNotStarveTogether/Cluster_1/Master/server.ini: Permission denied


Config File Locations
=================================
Config file: /home/dstserver/.klei/DoNotStarveTogether/Cluster_1/Master/server.ini (FILE MISSING)
LinuxGSM Config: /home/dstserver/lgsm/config-lgsm/dstserver
Documentation: https://docs.linuxgsm.com/configuration/game-server-config

[  OK  ] Starting dstserver: UNAVAILABLE

Napisz na @Bazyliszek