Dodawanie i Odbieranie Grup/Rang

Tagi: #<Tag:0x00007f3a9f0e7690> #<Tag:0x00007f3a9f0e7578>

Zabrać oraz dodać grupę możemy wykonać w 2 różne sposoby:

Sposób 1
Należy najechać kursorem na użytkownika, któremu chcemy dodać lub zabrać rangę, następnie kliknąć na niego PPM (prawym przyciskiem myszki), gdy to wykonamy najeżdżamy myszką na Ustaw grupę serwera
[ :flag_us: Set Server Group ] i wysuwa nam się lista z dostępnymi grupami, które możemy dodać lub zabrać ów użytkownikowi.
W ten sam sposób możemy ustawić użytkownikowi rangę na kanale, należy wybrać opcję Ustaw grupę kanału [ :flag_us: Set Chanel Group ]

Sposób 2
Należy klikniąć na górnym pasku TeamSpeak’a w zakładkę Pozwolenia [ :flag_us: Permissions] a gdy rozwinie nam się lista to wybieramy Grupy serwera [ :flag_us: Server Groups ] .

Otworzy się nam nowe okno, w którym z lewej strony mamy tabelkę z grupami na naszym TeamSpeak’u. Następnie klikamy w grupę, którą chcemy komuś dodać, a teraz w tabelce po prawej stronie widzimy listę użytkowników, którzy są obecnie w danej grupie aby kogoś dodać klikamy dodaj [ :flag_us: Add ] . Po chwili zostaniemy zapytani o UID użytkownika.

Natomiast jeżeli chcemy usunąć jakiegoś użytkownika z grupy to klikamy w jego nick i klikamy w Usuń [ :flag_us: Remove ]" znajdujące się na dole tabelki.


Jak przydzielić uprawnienia SA dowiesz się w tym wątku:
2polubienia