Co jakiś czas serwer dostaje krytycznego laga

Wersja serwera 1.19.1 Pakiet ovh comfort ilość graczy między 10 a 20 silnik purpur

[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: Server thread dump (Look for plugins here before reporting to Purpur!):
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: Ticking entity: minecraft:player, entity class: net.minecraft.server.level.EntityPlayer
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: Entity status: removed: false, valid: true, alive: true, is passenger: false
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: Entity UUID: b2fb2c30-b06d-3e82-97dd-fc41d4351b54
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: Position: world: ‘world’ at location (9605.460077471667, 43.0, 85.6959929770074)
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: Velocity: (0.0, -0.0, 0.0) (in blocks per tick)
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: Entity AABB: AABB[9605.160077459746, 43.0, 85.39599296508648] → [9605.760077483588, 43.60000002384186, 85.99599298892834]
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: Total packets processed on the main thread for all players: 447423
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server thread
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: PID: 24 | Suspended: false | Native: false | State: RUNNABLE
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: Stack:
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: java.base@17.0.3/java.util.Objects.hashCode(Objects.java:103)
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: java.base@17.0.3/java.lang.invoke.DirectMethodHandle$Holder.invokeStatic(DirectMethodHandle$Holder)
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: java.base@17.0.3/java.lang.invoke.LambdaForm$MH/0x0000000800e17400.invoke(LambdaForm$MH)
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: java.base@17.0.3/java.lang.invoke.LambdaForm$MH/0x0000000800e18400.invoke(LambdaForm$MH)
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: java.base@17.0.3/java.lang.invoke.LambdaForm$MH/0x0000000800e18800.linkToTargetMethod(LambdaForm$MH)
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.world.level.levelgen.DensityFunctions$Marker.type(DensityFunctions.java:679)
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: java.base@17.0.3/java.util.HashMap.hash(HashMap.java:338)
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: java.base@17.0.3/java.util.HashMap.computeIfAbsent(HashMap.java:1191)
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.world.level.levelgen.NoiseChunk.wrap(NoiseChunk.java:335)
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.world.level.levelgen.NoiseChunk$$Lambda$7239/0x0000000801fdef48.apply(Unknown Source)
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.world.level.levelgen.DensityFunctions$MarkerOrMarked.mapAll(DensityFunctions.java:735)
[08:46:16] [Watchdog Thread/ERROR]: net.minecraft.world.level.levelgen.DensityFunctions$HolderHolder.mapAll(DensityFunctions.java:584)

Możesz wysłać timingi se sparka, żeby sprawdzić jak serwer ogólnie sobie radzi, ale OVH VPS średnio się nadaje do tworzenia serwerów MC ze względu na to że używają tam słabotaktowanych Xeonów (ok. 2.2 GHz). Takie serwery nadają się jedynie do aplikacji/baz danych, ale nie serwerów gier.

A co byś proponował oferte game od ovh ? czy jak?

Oferta game od OVH to only dedyki - myślę że 500 zł msc na start nie masz :harold:. Podobno VPS od bloom są dobre i w miare fajnej cenie (sam osobiście nie testowałem). Możesz też poszukać VPS na lvlup “z drugiej ręki”, ze starej oferty.

a co myślisz o tych timingach?

Komendą /spark tickmonitor sprawdź jak długo trwają te lagi, a potem użyj ok. 75% tych milisekund we fladze ‘–only-ticks-over’ w komendzie uruchamiającej profiler. Obserwuj tickmonitor i gdy pojawi się tick dłuższy niż podany we fladze, zatrzymaj profiler.