Brak permisji rsync

zarządzanie
vps
Tagi: #<Tag:0x00007f4b38484038> #<Tag:0x00007f4b3848be78>

#1

Hej mam mały problem z rsync, otóż przy używaniu

rsync -avz -e “ssh -o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null” --progress /root/kraje.sh example.com:/root/

Pojawia się błąd

Warning: Permanently added ‘example.com,ip’ (ECDSA) to the list of known hosts.
root@example.com’s password:
Permission denied, please try again.


#2

Serwer do którego chcesz skopiować plik przez SSH zgłasza hasło które wprowadzasz jako niepoprawne.


#3

Upewniałem się kilka razy czy wpisuję poprawne hasło, poza tym na serwerze mam wgrany klucz ssh więc nie powinien wymagać podania hasła.


#4

Wydaje mi się, że w komendzie, którą wpisujesz, nie załączasz pliku klucza SSH :thinking:


#5

Możliwe że uprawnienia do klucza na hoście źródłowym bądź pliku authorized_keys czy samego folderu .ssh są nieprawidłowe, przez co logowanie przez klucz SSH nie jest brane pod uwagę.

Spróbuj podłączyć się przez samo SSH z flagą -v aby uzyskać więcej informacji co się dzieje.

Jeśli ścieżka nie jest podana, brany jest domyślny np. ~/.ssh/id_rsa.


zamknięcie #6

Ten temat został automatycznie zamknięty 32 dni po ostatnim wpisie. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.