Brak możliwości ustawienia hasła dla mysql podczas instalacji

Tagi: #<Tag:0x00007f2ae4339f58>

Tak jak w tytule

Jeśli kogoś ciekawiło by to, co chcę zrobić, to chciałbym ponownie zainstalować mysql i phpmyadmin
( Przed instalacją skorzystałem z tego poradnika: https://linuxscriptshub.com/uninstall-completely-remove-mysql-ubuntu-16-04/ )

sudo mysql_secure_installation i powinno pomóc =)

3lajki

Miałem lekkie problemy, jednak naprawiłem problem

Teraz mam drobny problem z phpmyadmin

Brak rozszerzenia mysqli. Proszę sprawdzić konfigurację PHP. Zobacz naszą dokumentację, aby uzyskać więcej informacji.

root@vps9535:~# php -v PHP 7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1 (cli) (built: Sep 2 2019 12:54:24) ( NTS )
Copyright © 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.9, Copyright © 1998-2018 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.3.9-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1, Copyright © 1999-2018, by Zend Technologies

sudo apt install php7.3-fpm :stuck_out_tongue:

A następnie zrestartuj swój serwer WWW.

Apache2: sudo service apache2 restart
nginx: sudo service nginx restart

Jeżeli używasz nginxa + PHP FPM, to możesz użyć tylko tego: sudo service php7.3-fpm restart.

2lajki

Dzięki! Już naprawiłem!
Teraz mam kolejny problem…
Podaje poprawne hasło
Od instalacji Ubuntu 18.04 cały czas są jakieś problemy :angry:

Domyślnie logowanie na konto root jest zablokowane.
Możesz utworzyć inne konto przy pomocy poniższych komend.

Tam gdzie ABC to nazwa użytkownika, XYZ to hasło:

CREATE USER 'ABC'@'%' IDENTIFIED BY 'XYZ';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'ABC'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
2lajki

Wielkie dzięki! Wszytsko działa!

1lajk

Ten temat został automatycznie zamknięty 32 dni po ostatnim wpisie. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.