Błędy w konsoli serwera MC

Tagi: #<Tag:0x00007f1394f9e940> #<Tag:0x00007f1394f9e828> #<Tag:0x00007f1394f9e6e8>

Wyskoczył mi o to taki error i na 10sec spadły tpsy do 15 ale zaraz wróciło wszystko do normy.

Spróbuj zaktualizować PaperSpigota do najnowszej wersji. Posiadasz jedną z pierwszych #67, natomiast najnowsza to #137. Przy okazji podeślij całą zawartość tego błędu.

https://papermc.io/ci/job/Paper-1.15/137/

1lajk
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: --- DO NOT REPORT THIS TO PAPER - THIS IS NOT A BUG OR A CRASH  - git-Paper-67 (MC: 1.15.2) ---
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: The server has not responded for 10 seconds! Creating thread dump
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Server thread dump (Look for plugins here before reporting to Paper!):
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Chunk wait task info below: 
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 1,-117 in 'survival:
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Load Task - none
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Save Task - none
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Chunk Holder - non-null
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Chunk Status - null chunk
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Chunk Holder Status - null
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server thread
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 65 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:215)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandler.bl(IAsyncTaskHandler.java:131)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandler.awaitTasks(IAsyncTaskHandler.java:120)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.ChunkProviderServer.getChunkAt(ChunkProviderServer.java:289)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.World.getChunkAt(World.java:330)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.IWorldReader.getChunkAt(IWorldReader.java:87)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.StructureGenerator.getNearestGeneratedFeature(StructureGenerator.java:112)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.ChunkGenerator.findNearestMapFeature(ChunkGenerator.java:69)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.WorldServer.a(WorldServer.java:1680)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootItemFunctionExplorationMap.a(SourceFile:68)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootItemFunctionConditional.apply(SourceFile:32)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootItemFunctionConditional.apply(SourceFile:21)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootItemFunction.a(SourceFile:16)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootItemFunction$$Lambda$4159/1788264012.accept(Unknown Source)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootItem.a(SourceFile:28)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootSelectorEntry$1.a(LootSelectorEntry.java:21)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootSelector.b(SourceFile:79)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootSelector.a(SourceFile:95)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootTable.populateLootDirect(SourceFile:73)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootTable.populateLoot(SourceFile:82)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootTable.populateLoot(SourceFile:87)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootTable.fillInventory(SourceFile:106)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.TileEntityLootable.d(TileEntityLootable.java:62)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.TileEntityLootable.createMenu(TileEntityLootable.java:136)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.EntityPlayer.openContainer(EntityPlayer.java:1141)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.BlockChest.interact(BlockChest.java:217)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.IBlockData.interact(IBlockData.java:226)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.PlayerInteractManager.a(PlayerInteractManager.java:494)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1373)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.PacketPlayInUseItem.a(PacketPlayInUseItem.java:27)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.PacketPlayInUseItem.a(PacketPlayInUseItem.java:5)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.PlayerConnectionUtils.lambda$ensureMainThread$0(PlayerConnectionUtils.java:23)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.PlayerConnectionUtils$$Lambda$3922/1607571234.run(Unknown Source)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.TickTask.run(SourceFile:18)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandler.executeTask(IAsyncTaskHandler.java:136)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandlerReentrant.executeTask(SourceFile:23)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandler.executeNext(IAsyncTaskHandler.java:109)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.MinecraftServer.ba(MinecraftServer.java:1038)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.MinecraftServer.executeNext(MinecraftServer.java:1031)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandler.awaitTasks(IAsyncTaskHandler.java:119)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:1102)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:934)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: --- DO NOT REPORT THIS TO PAPER - THIS IS NOT A BUG OR A CRASH ---
[13:47:43] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: --- DO NOT REPORT THIS TO PAPER - THIS IS NOT A BUG OR A CRASH  - git-Paper-67 (MC: 1.15.2) ---
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: The server has not responded for 15 seconds! Creating thread dump
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Server thread dump (Look for plugins here before reporting to Paper!):
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Chunk wait task info below: 
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 12,-71 in 'survival:
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Load Task - Chunk task: class:com.destroystokyo.paper.io.chunk.ChunkLoadTask, for world 'survival', (12,-71), hashcode:1792142617, priority: -1
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Save Task - none
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Chunk Holder - non-null
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Chunk Status - null chunk
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Chunk Holder Status - null
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: Current Thread: Server thread
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 	PID: 65 | Suspended: false | Native: false | State: TIMED_WAITING
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 	Stack:
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:215)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandler.bl(IAsyncTaskHandler.java:131)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandler.awaitTasks(IAsyncTaskHandler.java:120)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.ChunkProviderServer.getChunkAt(ChunkProviderServer.java:289)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.World.getChunkAt(World.java:330)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.IWorldReader.getChunkAt(IWorldReader.java:87)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.StructureGenerator.getNearestGeneratedFeature(StructureGenerator.java:112)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.ChunkGenerator.findNearestMapFeature(ChunkGenerator.java:69)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.WorldServer.a(WorldServer.java:1680)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootItemFunctionExplorationMap.a(SourceFile:68)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootItemFunctionConditional.apply(SourceFile:32)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootItemFunctionConditional.apply(SourceFile:21)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootItemFunction.a(SourceFile:16)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootItemFunction$$Lambda$4159/1788264012.accept(Unknown Source)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootItem.a(SourceFile:28)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootSelectorEntry$1.a(LootSelectorEntry.java:21)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootSelector.b(SourceFile:79)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootSelector.a(SourceFile:95)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootTable.populateLootDirect(SourceFile:73)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootTable.populateLoot(SourceFile:82)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootTable.populateLoot(SourceFile:87)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.LootTable.fillInventory(SourceFile:106)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.TileEntityLootable.d(TileEntityLootable.java:62)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.TileEntityLootable.createMenu(TileEntityLootable.java:136)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.EntityPlayer.openContainer(EntityPlayer.java:1141)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.BlockChest.interact(BlockChest.java:217)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.IBlockData.interact(IBlockData.java:226)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.PlayerInteractManager.a(PlayerInteractManager.java:494)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.java:1373)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.PacketPlayInUseItem.a(PacketPlayInUseItem.java:27)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.PacketPlayInUseItem.a(PacketPlayInUseItem.java:5)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.PlayerConnectionUtils.lambda$ensureMainThread$0(PlayerConnectionUtils.java:23)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.PlayerConnectionUtils$$Lambda$3922/1607571234.run(Unknown Source)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.TickTask.run(SourceFile:18)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandler.executeTask(IAsyncTaskHandler.java:136)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandlerReentrant.executeTask(SourceFile:23)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandler.executeNext(IAsyncTaskHandler.java:109)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.MinecraftServer.ba(MinecraftServer.java:1038)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.MinecraftServer.executeNext(MinecraftServer.java:1031)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.IAsyncTaskHandler.awaitTasks(IAsyncTaskHandler.java:119)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:1102)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		net.minecraft.server.v1_15_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:934)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: 		java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: --- DO NOT REPORT THIS TO PAPER - THIS IS NOT A BUG OR A CRASH ---
[13:47:48] [Paper Watchdog Thread/ERROR]: ------------------------------

Mapa wygenerowana na innej wersji niż 1.15.2?

1lajk

nie ale mam trochę podejrzenia co do multiverscore

Może lepiej zrobić to i wykluczyć ?–forceUpgrade dopisz do lini startowej, potem wyłącz serwer i usuń to i włącz normalnie serwer. Jeszcze tak jak poprzednicy, aktualizacja paper. Miałem podobny błąd tylko zamiast pupulationloot były błędy drzew na których generowały się pszczoły. Mapa generowana na 1.14.4 po zrobieniu upgrade problemu nie było.
Backup przed tym oczywiście;)