Błędy w konsoli - FairPvP

Cześć nie wiem oco chodzi ponieważ moja konsola sypie takimi błędami
Proszę o pomoc

[17:39:51] [Server thread/ERROR]: Could not pass event EntityDamageByEntityEvent to FairPvP v1.0
org.bukkit.event.EventException
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:427) ~[serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.java:62) ~[serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.java:481) [serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.java:466) [serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.event.CraftEventFactory.callEvent(CraftEventFactory.java:94) [serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.event.CraftEventFactory.callEntityDamageEvent(CraftEventFactory.java:382) [serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.event.CraftEventFactory.handleEntityDamageEvent(CraftEventFactory.java:410) [serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.EntityLiving.damageEntity(EntityLiving.java:656) [serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.EntityHuman.damageEntity(EntityHuman.java:746) [serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.EntityPlayer.damageEntity(EntityPlayer.java:446) [serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.EntityArrow.h(EntityArrow.java:228) [serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.World.entityJoinedWorld(World.java:1338) [serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.World.playerJoinedWorld(World.java:1319) [serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.World.tickEntities(World.java:1207) [serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.WorldServer.tickEntities(WorldServer.java:480) [serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:637) [serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.u(DedicatedServer.java:250) [serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:545) [serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:457) [serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:617) [serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: org.bukkit.entity.Projectile.getShooter()Lorg/bukkit/projectiles/ProjectileSource;
at pl.hugozar.fairpvp.listeners.EntityDamageByEntity.onDamage(EntityDamageByEntity.java:27) ~[?:?]
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor705.invoke(Unknown Source) ~[?:?]
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1.7.0_55]
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) ~[?:1.7.0_55]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.java:425) ~[serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]
… 19 more

FairPvP było pisane pod silnik 1.7.9 jeśli się nie mylę.

Plugin nie jest kompatybilny z wersją silnika.

[serwer36764.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.2-b2974jnks]

Przecież ten silnik jest BARDZO STARY
Mało który plugin ci zadziała, poza tym ma bardzo dużo błędów…
Zrób update do 1.7.10 a najlepiej - do nowszych wersji - 1.8.8, 1.10…