Backup plików + bazy danych

Tagi: #<Tag:0x00007f3a96fd9ff8> #<Tag:0x00007f3a96fd9e68>

Przedstawię poniżej skrypt który znalazłem w internecie przerobionego ponieważ (był upośledzony i walił błędami Big Grin).

Najpierw trzeba zainstalować kilka programów

apt-get install zip ncftp

(zip - pakowanie, ncftp - program do wysyłki na ftp)

teraz tworzymy plik i wklejamy zawartość.

cd /home

[code]#!/bin/sh

System Setup

DIRS="/sciezka/plikow/do/backupu"
BACKUP=/tmp/backup.$$
NOW=$(date +"%d-%m-%Y")
DAY=$(date +"%a")

MySQL Setup

MUSER=“root”
MPASS=“pass”
MHOST=“localhost”
MYSQL="$(which mysql)"
MYSQLDUMP="$(which mysqldump)"
GZIP="$(which gzip)"

FTP server Setup

FTPD="/sciezka/zdalna"
FTPU=“userftp”
FTPP=“password”
FTPS=“hostftp.pl”
NCFTP="$(which ncftpput)"

Start Backup for file system

[ ! -d $BACKUP ] && mkdir -p $BACKUP || :

FTPD=FTPD"/full"
FILE=“files-$NOW.zip”
zip -r $BACKUP/$FILE $DIRS

Start MySQL Backup

Get all databases name

DBS="$($MYSQL -u $MUSER -h $MHOST -p$MPASS -Bse ‘show databases’)"
for db in $DBS
do
FILE=$BACKUP/mysql-$db.$NOW-$(date +"%T").gz
$MYSQLDUMP -u $MUSER -h $MHOST -p$MPASS $db | $GZIP -9 > $FILE
done

Dump backup using FTP

#Start FTP backup using ncftp
ncftp -u"$FTPU" -p"$FTPP" $FTPS<<EOF
mkdir $FTPD
mkdir $FTPD/$NOW
cd $FTPD/$NOW
lcd $BACKUP
mput *
quit
EOF

Find out if ftp backup failed or not

rm -rf $BACKUP[/code]

Edytujemy trzy sekcje:
System Setup (opcja DIRS) - ustalamy który folder ma być kopiowany (np. tam gdzie są pliki strony WWW)
MySQL Setup - wypełniamy login i hasło do baz danych. Skrypt automatycznie zrobi zrzut wszystkich baz danych, do których ma dostęp użytkownik (chyba że bazy są zablokowane).
FTP server Setup - Wypełniamy gdzie mają być wysłane pliki

po zapisaniu dajemy chmod +x backup.sh
Uruchamiamy skrypt ./backup.sh lub dodajemy go do crontaba.

Pozdrawiam Anonymous ;).