AZRank

Tagi: #<Tag:0x00007ff3761aac90> #<Tag:0x00007ff3761aabc8> #<Tag:0x00007ff3761aab00>

AZRank - plugin na serwery Minecraft pracujące pod silnikiem Bukkit, Spigot lub MCPC+ umożliwiający dawanie rang czasowych.

Instalacja

Do poprawnego działania pluginu AZRank potrzebujemy [pluginu Vault] (http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/vault/), oraz jakikolwiek plugin do permisji, np. PermissionsEx. Instalacja jest standardowa, pobieramy plik Vault.jar i wrzucamy go na swój serwer do folderu plugins, po czym restartujemy serwer.
Następnie pobieramy plik AZRank.jar [ze strony] (http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/azrank/), wrzucamy do folderu plugins i ponownie restartujemy serwer. Powinien wytworzyć się folder o nazwie AZRank. Jeśli tak się nie stało - sprawdź czy na pewno poprawnie zainstalowałeś plugin Vault.
Plugin Vault działa do wersji: 1.5.6.
Plugin AZRank działa do wersji: 1.3.2

Uwaga!
Plugin AZRank jest porzuconym projektem, więc instalacja na innych wersjach jest na własne ryzyko.
Często występują problemy ze zgodnością pluginów AZRank i GroupManager!

Permissions

 • azrank. - używanie wszystkich komend pluginu
 • azrank.setrank.- dodawanie do wszystkich grup
 • azrank.setrank.<grupa> - dodawanie do konkretnej grupy
 • azrank.reload - możliwość przeładowania konfiguracji i bazy danych
 • azrank.info - możliwość sprawdzenia w jakich grupach są gracze
 • azrank.restore - możliwość przywrócenia tymczasowej grupy
 • azrank.list - możliwość sprawdzenia wszystkich tymczasowych grup

Komendy

Ten plugin nie wymaga żadnej konfiguracji.

 • azsetgroup <gracz> <grupa> [[-s] <czas>] - usuwa wszystkie obecne grupy i nadaje podaną. Jeżeli nie podano czasu grupa jest nadawana na zawsze.
 • azaddgroup <gracz> <grupa> [[-s] <czas>] - dodaje grupę na stałe lub tymczasowo
 • azremovegroup <gracz> <grupa> - usuwa gracza z podanej grupy
 • azextend <gracz> <grupa> <czas> - przedłuża przebywanie gracza w grupie
 • azplayer <gracz> - pokazuje informacje w jakich grupach i jak długo jest dany gracz
 • azranks [strona] - pokazuje wszystkie tymczasowe rangi

Plugin na wersję 1.3.2 często nie działa poprawnie, lepiej jest zainstalować plugin na wersję 1.2.5. Co do pluginu Vault działa on do wersji 1.8.1. Komend azranka można używać bez przedrostka “az” na /setgroup

1lajk

AZRank jest zbędny, usuń.
Możesz nadać rangę używając:
/pex user (twójnick) group add (grupa) * (czas)
aby nadać rangę na miesiąc, napisz: /pex user adminek153 group add Admin * 2592000
i jedyne czego będziesz potrzebował to plugin PermissionsEx
http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/permissionsex/

Szczegóły:
2lajki