Automatyczny instalator bota TS3AudioBot z YTS; YTP; YTL

Tagi: #<Tag:0x00007f94aa865330>

Nazwa: TS3AudioBot z YTS; YTP; YTL

Źródło: https://github.com/Splamy/TS3AudioBot

Opis: Bot muzyczny TS3AudioBot, z dodanymi komendami: yts, ytp, dodaj, ytsearch, ytplay, ytl, ytlist, kolejna, poprzednia. Dodatkowo postanowiłem napisać skrypt instalacyjny, który instaluje wszystkie potrzebne pakiety łącznie z botem! Bot nie ma ograniczenia w ilości instancji grających!

Wersja bota: 1.2

Wersja skryptu: 3.0

Systemy, na których skrypt poprawnie zainstaluje pakiety i bota: ubuntu_14.04 | ubuntu_16.04 | ubuntu_18.04 | debian_8 | debian_9 | debian_10

Skan skryptu: https://www.virustotal.com/gui/file/9d2a1cc02e3cf810d952b4ab08936c4f16f7817eb34ea895cc0f12a922c774cd/detection

Skan bota: https://www.virustotal.com/gui/file/757c633c50b928bcfe0c045e0ac315dbb1aa18cf935aa7db67d6fdcb3b8db448/detection

Instalacja bota:

wget http://download.kredens.ovh/share/TS3AudioBot/install.sh
chmod 777 install.sh
./install.sh

Uruchomienie bota:

./TS3AudioBot.sh start
./TS3AudioBot.sh stop
./TS3AudioBot.sh restart

*Komendy wpisujemy w /home/TS3AudioBot

Wygląd komendy help:

bc2fb2eed210df9e9029636e256f4318

Pozwolenia dla grupy, którą będzie posiadać bot:

b_virtualserver_client_list
b_virtualserver_channel_list
b_client_use_channel_commander
b_client_ignore_antiflood
b_client_ignore_bans
b_client_info_view
i_client_max_avatar_filesize
i_client_max_channel_subscriptions
i_channel_subscribe_power

Konfiguracja bota:

  1. Przechodzimy do /home/TS3AudioBot i otwieramy plik ts3audiobot.toml. W 53 linijce zmieniamy nazwę, ja osobiście polecam JakasNazwa | @BOT #

  2. Kolejnym plikiem do edycji jest rights.toml w katalogu /home/TS3AudioBot. W 35 linijce ustawiamy id grupy dla admina, 37 linijka ustawiamy uid admina (poprawne wpisanie [ “uA0U7t4PBxdJ5TLnarsOHQh4/tY=” ]), analogicznie w dla użytkownika w linijce 46 i 48.

  3. Następnie ustawiamy adres na jaki pierwszy bot ma się połączyć (standardowo jest to localhost). W tym celu przechodzimy do /home/TS3AudioBot/bots/default i edytujemy bot.toml w 25 linijce.

Przydatne komendy:

Łączenie kolejnego bota: !bot connect to ip/domena/nickname

Zapisanie bota: !bot save Nazwa01

Włączenie commandera: !bot commander on

Łączenie bota z zapisu: !bot connect template Nazwa01

Zmiana nazwy bota: !bot name Bot LvlUp

Permanentna zmiana nazwy: !setting set connect.name “Bot LvlUp”

Kanał na który bot ma się łączyć: !setting set connect.channel “/69”

Bot commander od razu po połączeniu na serwer: !settings set events.onconnect “!bot commander on”

*Wszystkie komendy zaczynające się od setting musisz wykonywać na zapisanym bocie :slight_smile:

3lajki

Aktualna wersja bota:

Update wyszedł a stary post został.
Go to złom :kappa: