APIv4 - argument dowolności kwoty

Tagi: #<Tag:0x00007f2add8b1410>

Proponuję dodać argument do zapytania /v4/wallet/up umożliwiający określenie, czy osoba opłacająca może edytować kwotę przed wpłatą. Mógłby nazywać się on, np. editable i przyjmowałby prawdę, bądź fałsz, domyślnie fałsz.

1lajk

Zastanawiam się jaki jest tego cel, przed przekierowaniem na stronę i tak musisz wygenerować link, więc możesz zrobić to wcześniej i po swojej stronie zwalidować kwotę i przesłać taką jaką podał użytkownik do API.

Taka opcja umożliwi otrzymanie informacji o wpłacie mimo dowolnej kwoty jaką możesz użyć obecnie tylko przy zewnętrznej wpłacie bez API (sam ID usera w linku).
W sumie umożliwi stworzenie prostszych implementacji po stronie klientów, z mniejszą ilością kodu.

2lajki