API V4 - Sandbox płatności

Tagi: #<Tag:0x00007f9f20ca1e00> #<Tag:0x00007f9f20ca1d38>

Proponuje dodać automatyczne ustawianie statusu płatności w Sandbox na zrealizowaną.

Jaki jest problem w wykonaniu zapytania do api (/v4/sandbox/wallet/up/{id}/ok), chociażby z interfejsu WWW? Możliwość zrobienia tego w ten sposób jest znacznie bardziej elastyczna od rozwiązania, które proponujesz i jest tylko nieznacznie bardziej skomplikowana.

A dobra zlamilem można zamknąć :joy: nie zerknąłem do docs uważnie