API v4 - Problemy z endpointem tworzenia transakcji

Tagi: #<Tag:0x00007f2add4bac30>

Parametr body amount dla /v4/wallet/up musi być zawsze liczbą w stringu, w formacie “0.##” (zawsze dwa miejsca), w innym przypadku api staje się nieprzewidywalne i zwraca 502 (np. z 5.0, zamiast 5.00):

<html>
<head><title>502 Bad Gateway</title></head>
<body>
<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>
<hr><center>openresty/1.15.8.2</center>
</body>
</html>

Przykładowy request:

curl -X POST "https://sandbox-api.lvlup.pro/v4/wallet/up" \
    -H "Authorization: Bearer TOKEN" \
    -H "accept: application/json" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"amount":"5.0"}'
4lajki

Zostało to już znacznie usprawnione w aktualnej wersji na sandboxie.
Daj znać czy dalsza manipulacja tym polem dała radę spowodować 5xx, wtedy też wejdzie na produkcję.

2lajki

5xx już nie ma, z każdym błędnym formatem otrzymuje w odpowiedzi 400 Bad Request z pustą treścią, która jak mniemam, zapełni się opisem błędu w przyszłości.

Tak, póki co czyste 400, potem 400 z dokładniejszym opisem.
Od strony backendu i dokumentacji jest już sporo zrobione w tej sprawie.