API dla płatności

Tagi: #<Tag:0x00007f15a05c2a58> #<Tag:0x00007f15a05c2940>

Czy byłoby możliwe dodanie API dla płatności, np. SMS? Chodzi mi o to, że mam np. swoją stronę na VPS’ie i chciałbym dodać tam automatyczną płatność SMS. Obecnie korzystam z ręcznego rozwiązania, ale jest ono bardzo unsafe.

private static final HashMap<String, String> COOKIES = new HashMap<>();
private static final Pattern KOD = Pattern.compile("[A-Z0-9]{8}");
private static final String USER_AGENT = "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/51.0.2704.79 Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36";
//cloudflare blokuje jave
public static class PaymentsResponse {
  public int error;
  public double amount = 0;
  public String wallet_formatted;
}

private static String getRequestCookieString(Map<String, String> req) {
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  boolean first = true;
  for (Map.Entry<String, String> cookie : req.entrySet()) {
    if (!first)
      sb.append("; ");
    else
      first = false;
    sb.append(cookie.getKey()).append('=').append(cookie.getValue());
  }
  return sb.toString();
}

private boolean zaloguj() throws ServletException, IOException {
  Response res = Jsoup.connect("https://lvlup.pro/auth/login").userAgent(USER_AGENT).execute();
  COOKIES.putAll(res.cookies());
  FormElement el = (FormElement) res.parse().getElementsByTag("form").get(0);
  for (Element e : el.elements()) {
    if (!e.tag().isFormSubmittable())
      continue;
    if (e.hasAttr("disabled"))
      continue;
    if (e.attr("name").equals("username"))
      e.val("jakis tam nasz email");
    else if (e.attr("name").equals("password"))
      e.val("jakies tam nasze haslo");
  }
  res = el.submit().userAgent(USER_AGENT).cookies(COOKIES).execute();
  COOKIES.putAll(res.cookies());
  if (res.body().contains("Zaloguj si") || !res.body().contains("Wyloguj")) {
    return false;
  }
  return true;
}

private double sprawdzKod(String kod, int proby) throws IOException, ServletException {
  if (!KOD.matcher(kod).matches())
    return -2;
  HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) new URL("https://lvlup.pro/panel/profile/payments")
      .openConnection();
  conn.setRequestProperty("User-Agent", USER_AGENT);
  conn.setRequestProperty("x-requested-with", "XMLHttpRequest");
  conn.setRequestMethod("POST");
  conn.setInstanceFollowRedirects(false);
  conn.setDoOutput(true);
  conn.addRequestProperty("Cookie", getRequestCookieString(COOKIES));
  conn.getOutputStream().write(("{\"code\":\"" + kod + "\"}").getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
  char[] b = new char[8192];
  int n;
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  InputStreamReader isr = new InputStreamReader(conn.getInputStream());
  while ((n = isr.read(b)) != -1)
    sb.append(b, 0, n);
  if (sb.length() == 0) {
    if (proby == 3) {
      throw new ServletException(
          "Nie mozna sie zalogowac. Zglos blad administratorowi i zalacz ta wiadomosc: "
              + conn.getResponseCode() + " " + conn.getResponseMessage() + " " + kod + " "
              + kod.hashCode());
    }
    zaloguj();
    return sprawdzKod(kod, proby + 1);
  }

  PaymentsResponse pr = new Gson().fromJson(sb.toString(), PaymentsResponse.class);
  if (pr == null) {
    if (proby == 3) {
      throw new ServletException(
          "Nie mozna sie zalogowac. Zglos blad administratorowi i zalacz ta wiadomosc: " + sb.toString());
    }
    zaloguj();
    return sprawdzKod(kod, proby + 1);
  }
  return pr.amount;
}

private HashMap<String, Long> kody = new HashMap<>();
1 polubienie

LVL UP ma swoje SMS API.

ale czy jest tam możliwe doładowanie walleta za pomocą tego SMS API? Bo widziałem tam tylko dla serwera mc.

Możesz skorzystać z alternatywnego, nie do końca oficjalnego API które doładowuje bezpośrednio portfel

http://pastebin.com/LjNecPM1

Ogółem chcę zrobić na serwerze walutę, gdzie gracz będzie mógł wysłać SMS-a pod dowolny numer. Tutaj widzę, że konieczny jest argument numer. Gdy nie podałem numeru w PHP, to wywaliło valid 0, a doładowało mi portfel. Dałoby radę poszerzyć odpowiedź o np. wartość, jaką doładowało, jak to jest w przypadku panelu (chodzi o amount) i bez wymagania parametru z numerem?

1 polubienie

Więcej informacji na temat nowego ulepszonego API znajduje się w tym wątku: