Apache jak nie obsługuje .htaccess

Tagi: #<Tag:0x00007f1dfc275a80> #<Tag:0x00007f1dfc275918> #<Tag:0x00007f1dfc275760> #<Tag:0x00007f1dfc275580>

Nie będę się rozpisywał bo już 2011 to na forum Debiana opisałem.

Trzeba dodać do:
/etc/apache2/mods-available
plik:
rewrite.load
o zawartości:
LoadModule rewrite_module /usr/lib/apache2/modules/mod_rewrite.so
a do:
/etc/apache2/mods-enabled
dodać skrót:
rewrite.load
wskazujący na:
/etc/apache2/mods-available/rewrite.load
w pliku:
/etc/apache2/apache2.conf
jak niema dodajemy:
AccessFileName .htaccess <Files ~ "^\.ht"> Order allow,deny Deny from all </Files>

ot wszystko :wink: